Reklam Alanı  

  Google Reklamları  
AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK BİRLİĞİ Andlaşması | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK BİRLİĞİ Andlaşması  nedir ?

18 Nisan 1951 de Paris'te imzalanmıştır.

Birlik Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında kurulmuştur.

Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinin kurulması hakkındaki teklif 9 Mayıs 1950'de, Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından yapılmıştır.

Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, supranasyonal bir kuruluştur. Fonksiyonel birleşme örneğidir. Bir autorité spécialisée'dir. Hedefi kömür ve çelik iş kollarında altı ülkeyi kapsayan tek bir pazar vücuda getirmek, diğer bir deyimle bir gümrük birliği kurmak idi.

Altılar, kendi aralarında demir ve çelik ticaretine ait ithalat kısıtlamalarını kaldırmışlar ve gümrük vergilerini sıfıra indirmişlerdir. Kömür ve çelik piyasası kartelleştirilmiştir. Istihsal, Yatırım ve pazarlama konularında, altı ülkeyi kapsayan istihsal, ticaret ve Yatırım politikası düzenlenmiştir. Hükümetler, Birliğin izlediği politika dışında tek taraflı müdahalelerde bulunmamağı taahhüt etmişler ve bu konulara ait egemenliklerini supranasyonal organa devretmişlerdir.

Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, devletler üstü bir otorite olarak kendi faaliyet alanında kararlar almış ve uygulamıştır.

i) Kömür ve Çelik Birliğinin icra organı, başlangıçta Yüksek Otorite adını taşıyordu ve dokuz üyeden kurulu bulunuyordu. 1966 dan beri Yüksek Otorite kaldırılmış ve yerine 14 üyeli bir komisyon kurulmuştur. 14 Üyeli İcra Komitesi, aynı zamanda Ortak Pazar'a ve Euratom'a bakmaktadır. Her üç kuruluşun icra organı müşterektir.

İcra Komitesinin üyeleri hükümetler tarafından tayin edilmektedir. Kararların konuya göre adi çoğunluk, salt çoğunluk veya oy birliğiyle alınması gerekmektedir.

ii) Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinin karar organı, Bakanlar Kurulu'dur. 

Bakanlar Kurulunda, her ülkeye mensup bir kabine üyesi bulunur. Altı üyesi bulunan bu kurulda, kararlar en az beş oyla alınabilir.

iii) Kömür ve Çelik Birliğinin 51 üyeli bir istişari komitesi vardı. Dörtlerin Ortak Pazara katılmalariyie üye sayısının en az 60 ve en çok 84 olması kararlaşmıştır. İstişare Komitesi üyeleri müstahsilleri, işçileri, tacirleri ve «ara malları tüketicilerini» temsil eder. Üretici ve işçi temsilcileri, bunların belli başlı örgütlerince sunulmuş aday listelerinden seçilir.

iv) Kömür ve Çelik Birliğinin denetleme organı Avrupa Parlamentosu'dur.

142 kişilik Avrupa Parlamentosu aynı zamanda Ortak Pazar ve Euratom'a ait işlere de bakmaktadır. Kömür ve Çelik Birliğinin işlerini her yıl bir toplantı devresi esnasında görüşmektedir. Ortak Pazar ve Euratom için iki ayda bir toplanılmaktadır.

Parlamento, üçte iki çoğunlukla İcra Komitesini düşürmek yetkisini haizdir.

v) Aynı Adalet Divanı Ortak Pazara, Euratom'a ve Kömür - Çelik Birliğine ait işlere bakmak yetkisine sahip bulunmaktadır.

Adalet Divanının 7 üyesi ve 2 savcısı vardı. İngiltere, Danimarka, Norveç ve irlanda Ortak Pazara girince üye sayısı 11 ve savcı sayısı 3 olmuştur. Divan üyeleri ve savcılar, hükümetlerce mutabakat halinde seçilmektedirler. Antlaşma hükümlerinin yorumlanmasına ve uygulama tarzına ait anlaşmazlıklarda, Adalet Divanının kararları kesindir.

Almancası : Europaı'sche Gemeinschaft für Stahl und Kohle. (EGKS).

Fransızcası : Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA).

İngilizcesi : European Coal and Steel Community.

(Bk: Avrupa Birliği. Avrupa Ortak Pazarı, gümrük birliği, Euratom, «autorité spécialisée», supranasyonal kuruluşlar).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz