Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
PROGRAM BÜTÇE | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  PROGRAM BÜTÇE  nedir ?

Devletin kullandığı kaynaklarla bu kaynakların tahsis edildiği işlerin karşılaştırılmasını ve böylece, devlet hizmetlerinin Ekonomi ye maliyetlerinin tespitini sağlayan bütçe nev'idir. Program bütçe, fonksiyonel bütçenin tekemmül ettirilmiş şeklidir.

Program bütçede her bakanlık ve idari kurulusun yaptığı işler programlara ayrılmaktadır. Programların her biri bir hizmet türü teşkil eder. Meselâ Milli Eğitim Bakanlığı, için ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim, meslekî ve teknik öğretim vs; birer programdır. Programların ayırdedilmesinde, bakanlık çalışmalarının temel amaçları gözönünde bulundurulur.

Temel amaçlara göre ayrılan programlar “alt program” denen bölümlere ayrılır. Yüksek öğretim programı içinde üniversiteler, yüksek okullar birer alt program teşkil ederler. Onlar da ayrıca kendi içlerinde bölünürler. Bu bölünme içinde her hizmet türüne isabet eden masraflar tesbit edilir. Bu suretle, bu program ve alt programla yaratılan işlere mukabil yapılan harcamalar görülmüş olur. Program bütçeden beklenen gayenin gerçekleşebilmesi için geçmiş yıllarda elde edilen sonuçlar ile gelecek yıllarda beklenen sonuçların da cari yıl bütçesile birlikte belirtilmesi gerekir. Program bütçe bu özelliğile devletin bir yılı çok aşan bir döneme ait faaliyetlerinin tetkikine, muhtelif yıllara ait neticelerin mukayesesine imkân vermektedir.

Program bütçe metodu oldukça yenidir ve ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde tatbik edilmiştir. Metod gittikçe yayılmakta ve memleketimizde de tatbik hazırlıklarına geçilmiş bulunulmaktadır.

Program bütçe deyimi yerine bazen performans bütçe veya iş bütçesi deyimleri de kullanılmaktadır.

Almancası : Programm Budget.

Fransızcası : budget programme.

İngilizcesi : programme budgeting. performance budger.

(Bk; fonksiyonel bütçe, idarî bütçe).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz