Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
TROÇKİ | TROTSKY yahut TROTSKI (Leon), nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  TROÇKİ   TROTSKY yahut TROTSKI (Leon), nedir ?

Rus ihtilâlcisidir. Komünisttir.

Asıl adı, Lev Davidoviç BRONSTEIN'dir.

1879-1940 yıllarında yaşamıştır.

Kendi kendini yetiştirmiştir. Geniş kültür sahibi idi. Çalışkandı, idealistti. Cesurdu. Fedakârdı. İyi bir hatipti. Kuvvetli bir yazardı. Az rastlanır bir teşkilâtçı idi.

Rus ihtilâlinin en ağır yükünü taşımıştır.

Erken yaşlarında Marksistlere katılmıştır. Yirmi bir yaşında, Sibirya’ya sürülmüştür. İki yıl sonra kaçarak İngiltere’ye geçmiştir. Lenin ve Plekhanov ile çalışmıştır. Sosyalistler ikiye bölününce, bir süre Menşevik\er\n safında kalmıştır.

Yer altı faaliyetini yürütmek üzere Rusya’ya dönmüştür. Yakalanarak tekrar Sibirya’ya gönderilmiş ve tekrar kaçmıştır. Viyana’ya gelerek Pravda gazetesini kurmuştur.

Yeni bir Kıymet Teorisi kurmağa çalışmıştır.

Devrimciliği meşrû bir zorunluk olarak savunmuştur. Ona göre, «hiçbir burjuva kendi arzusu ile malından ve mülkünden vazgeçemezdi. Sosyalizmin kurulabilmesi için, ihtilâlci ruh taşıyan cüretkâr insanlara ihtiyaç vardı».

«Demokrasi rejiminden İhtilâle varabilmek imkânsızdı. Çünkü parlamentolar devrimleri dejenere ederlerdi. Esasen çoğunluk kavramı hakkında demokratlar ile sosyalistler ayrılmaktaydılar. Sosyalistlerin hedefi, çoğunluk oylarına bağlı kalmak değil, bilâkis dinamik bir kuvveti çoğunluğa hâkim kılmaktı».

«Ve anlamak gerekirdi ki, Sosyalizm, işçi ve iş hürriyeti olamazdı. Bu yeni rejimde, çalışmayanlara hayat hakkı tanınamazdı. Herkes çalışmağa mecburdu. Bir insan, keyfine göre işe girip çıkamaz ve çalışacağı yeri dilediği gibi seçemezdi».

Troçki, harp çıkınca, İsviçre’ye gitmiştir. Bir süre sonra, Pariste faaliyet göstermeğe koyulmuştur. Fransızlar sınır dışına çıkarınca, New York'a gitmiştir.

1917 Temmuzunda Petrograda geldiğinde, Kerensky iktidarda bulunuyordu. Lenin ise, selâmeti Finlandiya'ya kaçarak saklanmakta görmüştü.

Troçki, bu ümitsiz günlerde Bolşevik Merkez Komitesine seçilmiştir. Onun faaliyete geçmesile, durum Kerensky aleyhine işlemeğe başlamıştır.

Ekim İhtilâlinin en başarılı yöneticisi olmuş tur.

Popüler bir lider olması dolayısile, Lenin başlangıçta onu parti ve memleket işlerinin içine sokmamıştır. Dışişleri Bakanlığına halk komiseri olarak tayin etmiş ve Brestlitovsk muahedesini imzalamağa yollamıştır.

Bu nankör vazifeyi yerine getirmiş ve istifasını vermiştir, ihtilâli diğer ülkelere yaymak üzere Rusya dışına çıkmıştır.

Denikin ve Wrangel adlı Beyaz Rus generallerinin yarattıkları büyük tehlike, bir defa daha Troçki'nin teşkilâtçılığından faydalanmak zorunluğunu hissettirmiştir. Millî Savunma Komiserliğine getirilmiştir. Kızıl Orduyu kurmuştur. İç savaşı, zafere götürmüştür.

İktisadî durumun rejimi tehdit edecek derecede bozulmasile, bu alanda da görevlendirilmiştir. Millî Savunma Komiserliği uhdesinde kalmakla beraber, hastalanan Lenin'in yerine Yeni iktisat Siyasetini yürütmüştür.

Komünist âleminin bu beğenilen yazarı, etkili hatibi, başarılı Millî Savunma Bakanı ve Bolşevizmi Yeni iktisat Siyaseti ile kurtaran yöneticisi Politbüro'da kıskançlıkları üzerine çekmiştir. Ona karşı Stalin, Zinoviev ve Kamenev cephe almışlardır. Kendisini Ekonomi diktatörü olmakla suçlamışlardır.

Lenin'in ölümünden bir yıl sonra, Millî Savunma Komiserliğinden azledilerek sürgüne yollanmıştır. 1927 de. Komünist Partisinden çıkarılmıştır. 1929 da. Rusya topraklarını terke mecbur edilmiştir.

Önce Türkiye’ye sığınmıştır. Büyükadada oturduğu köşk kundaklanınca, Fransa’ya gitmiştir. Oradan Norveç'e geçmiştir. Nihayet Meksika’da yerleşmiştir.

Sürgün hayatı esnasında Sürekli Devrim Teorisini yaymağa çalışmıştır. Rus Devriminin tarihini yazmıştır. Stalin’i ihtilâle ihanetle suçlamıştır.

1938 de. Dördüncü Enternasyonali kurmuştur.

İki yıl sonra, J. Mornard tarafından feci şekilde öldürülmüştür.

Komünist propagandası, Stalin çağı boyunca, Troçki'yi kötülemiştir. Ancak Troçki'nin fikirleri zamanla unutulmamıştır. Yıllar ilerleyip yeni sosyalist kuşaklarının yetişmesi, Troçkizm'in tekrar canlanmasına yol açmıştır.

1968 Öğrenci ihtilâlleri, Toçki'nin fikirlerini izleyen kuvvetli gruplar bulunduğunu ortaya koymuştur.

(Bk; Kerensky, Lenin, Plekhanov, Bolşevik, Menşeviklik, Harp Komünizmi, Yeni İktisat Siyaseti).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz