Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
DEFLASYON | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  DEFLASYON  nedir ?

Latincedeki flatus kelimesinden gelmektedir. Flatus nefes verme, hava kaçırma demektir.

Canlılığını kaybetmiş ve sönük duruma girmiş bir piyasa durumunu ifade etmek üzere, deflasyon kelimesi kullanılır.

Deflasyonun tipik belirtisi, efektif talebin daralmasıdır.

i) Deflasyonun klasik modeli 31 sayılı şekilde gösterilmiştir.

ŞEKİL: 31 — Talep Deflasyonu Modeli.

Şekildeki dik eksen, harcamaları belirtmektedir. C, tüketimdir. I, Yatırım lardır. G, devlet giderleridir. X, ihracattır. (C + I + G + X) eğrisi, harcamalar toplamını temsil etmektedir.

Yatay eksen, istihsal faaliyetinin ve dış ilişkilerin Ekonomi ye getirdiği maddi hasılayı göstermektedir. OY, üretimdir. YM, ithalattır. MM, iç ve dış alem faaliyetinin Ekonomi ye sağladığı değerler toplamıdır.

OS, 45 derecelik bir doğrudur. Ekonomi denge halinde iken, MM ile (C + I + G + X) eğrisinin birbirlerini OS üzerinde kesmeleri lazımdır.

Oysa ki (C + I + G + X) eğrisi B noktasında MM i kesmektedir. B noktası, OS in altındadır. Arz hacmi OM veya AM iken, harcamalar tutarı BM den ibaret bulunmaktadır. Fiili talep, arz hacminin altında kalmaktadır.

Arz hacminin AB ile gösterilen miktarı talep edilmemektedir. Piyasaya arz edilen bütün mallar satılmamaktadır. Piyasada stok birikmektedir.

AB, deflasyonist talep açığıdır.

Harcamalar tutarı B noktasından A noktasına çıkarılmaksızın, deflasyonu yenmek mümkün değildir.

Deflasyonist talep açığında, şu durumla karşılaşılmaktadır:

OY + YM > C + I + G + X

ii) Deflasyon, çeşitli nedenlerden ileri gelebilir. Para ve Finans -haberleri>Kredi darlığı, prodüktivitenin gelirlere ve ihracata kıyasla aynı anlarda daha hızlı artması. İhracat tıkanıklığı dolayısıyla Dış Ticaret çarpanının tersine işlemesi.

Tüketimin ve devlet harcamalarının temposunda yavaşlama olması,

Yatırımların bir yıldan diğerine kaydettiği artış oranının düşmesi.

Psikolojik etkilerin veya siyasi olayların piyasada kötümserliğe yol açması, deflasyon sebebi olabilir.

iii) Enflasyon ve deflasyon. birbirine aksi yönde tam anlamıyla simetrik iki olay değildir.

Enflasyon, kolaylıkla ilerleyen ve uzun sürebilen bir akımdır. Deflasyon ise, şiddetli mukavemetle karşılaşan güç ve günümüzde nispeten kısa süreli bir darboğazdır.

Wilhelm Röpke'nin söylediği gibi, tarih, enflasyondan sorumlu tutulan ve hesap vermeğe davet edilen hiçbir devlet adamı kaydetmemiştir. Fakat deflasyondan sorumlu görüldükleri için suikaste ve hükümet darbelerine uğrayan devlet adamları vardır. Bu durum, çok para çıkarmanın, az para ile yetinmekten daha keyfi olabileceğini ve en az mukavemetle karşılaşılan yönün hükümetlere niçin cazip geldiğini belirtmektedir.

iv) Enflasyonlarda fiyat yükselişleri sürekli olabilir. Deflasyonlarda ise, fiyatlar beklenildiği gibi ve daima ucuzlamamaktadır. Deflasyonlarda fiyatların ucuzluk eğilimine mukavemeti, işsizliğin büyümesine zemin hazırlamaktadır.

Deflasyonlarda fiyatların ucuzlamasını engelleyen başlıca sebepler şunlardır:

Maliyetleri ucuzlatmak üzere ücretleri indirmek mümkün olamamaktadır. Ücretler indirilemeyince, işçileri çıkarmak zorunluğu hasıl olmaktadır.

Yirminci Yüzyılın eksik rekabet ve oligopol piyasalarında, firmalar arzı daraltmak suretiyle deflasyona intibak çarelerini araştırmaktadırlar.

İmalatçının fiyat kırması, ucuzluk teminine kafi gelmemektedir. Toptan fiyatlar ucuzlasa bile, perakendeci yüksek kar haddiyle az satış yapmağı tercih etmektedir.

Deflasyonların ucuzluk yerine işsizlik getirdiğini ilk belirten ilim adamı, İsveçli iktisatçı Pehr Nicholas Christiernin'dır.

Almancası : Deflation.

Fransızcası : déflation.

İngilizcesi : deflation.

(Bk; enflasyon. Miktar Teorisi, tam istihdam, eksik İstihdam, Christiernin).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz