Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  DIŞ ÖDEMELER BİLANÇOSU  nedir ?

Belirli bir sürede elde edilmiş döviz gelirlerinin ve yapılmış döviz harcamalarının hesabıdır .

Kaçakçılık niteliğinde olmayan bütün dövizli işlemler, ödemeler bilançosunda yer alır.

Ödemeler bilançosunun hesap süresi, genellikle bir yıldır. Hesap süresinin 1 Ocakta veya uygun görülecek bir başka tarihte başlatılması mümkündür. Bir yıldan daha kısa veya uzun devreler için de hesap çıkartılabilir.

Dış ödemeler bilançosuna örnek olarak Türkiye'nin 1968 yılındaki durumunu gösterelim:

A.  Cari işlemler;

(Cari işlemler bölümü, mal ve hizmet mübadelelerini kapsar. Mal mübadeleleri, Dış Ticaret bilançosu diye adlandırılır. Hizmet mübadelelerine ve bazen arızi transferlere de «görünmeyenler» denildiği vakidir).

                                                      Milyon dolar

a) Dış ticaret:

i) İthalat                                         -764

ii) İhracat                                       496

(Planlı Ekonomi sistemlerinde, dış ödemeler bilançosunu kesimlere ayırmağa doğru bir eğilim vardır, ilk olarak Rus iktisatçıları ham maddeler bilançosu. sabit varlıklar bilançosu ilh.. gibi ayırımlar yapmakta fayda olduğunu ileri sürmüşlerdir).

                                                      Milyon dolar

b) Görünmeyenler:

i) Borç faizleri                                -34

ii) Turizm ve seyahat                     -  9

 

(Diğer memleketlerin hesaplarında ulaştırma, sigorta ve seyahatler ayrı kalemler halinde gösterilmektedir. Türkiye'de ithalatın c.i.f bedelinden navlun ve sigorta payı istatistiklere kolaylıkla geçirilemediğinden bu kalemde bir tek rakam vermekle yetinilmektedir).

                                                      Milyon dolar

iii) İşçi gelirleri                               107

(Planlı Ekonomi lerde, emek gücüne ilişkin transferlerin ayrı bölüm halinde gösterilmesine doğru yeni bir eğilim vardır).

                                                      Milyon dolar

iv) Kar transferleri                         -32

ii) Diğer görünmeyenler                    2

c) Enfrastrüktür ve Offshore              10

(Enfrastrüktür hesaplarının kaynağı, Nato savunma sisteminin ön gördüğü tesislere kullanılmak üzere hibe mahiyetindeki Yatırım fonlarıdır. Bunların gerçek mahiyeti, ticari işlem değil, kamu Yatırım ıdır).

(Offshore siparişleri ise, Türkiye'de imal edilip Nato üyelerine satılan askeri malzemedir. Bunlar ise, ihracat niteliğindedir).

B.  Sermaye hareketleri;

(Diğer ülkelerin dış ödemeler bilançolarında çok defa sermaye hareketleri «özel sektör - kamu sektörü», «uzun dönemli-kısa dönemli», «bedelsiz- karşılıklı» tarzında ayırımlara tabi tutulmaktadır.

                                                                        Milyon dolar

a) Dış borçların amortisman ödemeleri                 69

b) Özel yabancı sermaye                                       13

c) Bedelsiz ithalat                                                 22

(Türkiye'de bedelsiz ithalatın c.i.f. değeri Dış Ticaret bilançosunda yer almaktadır. Bunların bedelleri ise, döviz gelirleri arasında sermaye girişi gibi gösterilmektedir).

                                                                        Milyon dolar

a) Proje Finans -haberleri>Kredi leri                                                    127

b) Konsorsiyom Finans -haberleri>Kredi leri                                      118

c) Diğer sermaye hareketleri                                 27

 

C.  Altın ve döviz rezerv hareketleri;            6

D.  Anlaşmalı ülkeler;                                    -

(Anlaşmalı ülkelerde aramızdaki ithalat ve ihracat Dış Ticaret bilançosuna işlenmektedir. Buraya yalnız bakiyelerden mütevellit alacak yahut borç kaydedilmektedir. Diğer bazı memleketlerde ise henüz uygulanması tamamlanmamış ve kesin hesaba bağlanmamış anlaşmalara ait bakiyeler için bir «yürüyen muameleler bölümü» açılmaktadır).

  1. Net hata ve eksik;                                 Milyon dolar

                                                                        -20

Türkiye’nin dış-ödemeler bilançosunda net hata ve eksik miktarının yüksek görünmesine sebep, bir kısım «yürüyen muameleleri» de kapsamasındandır.

Teorik olarak, bir memleketin dış ödemeleri daima dengede görünmek gerekir. Türkiye’nin 1968 dış ödemeler bilançosunda Dış Ticaret in 268 milyon dolar açığına karşılık görünmeyenlerin, sermaye hareketlerinin. Enfrastrüktür ve Offshore'un gelir fazlası dengeyi tesis etmektedir.

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz