Reklam Alanı  

  Google Reklamları  
DIŞ TİCARET HIZLANDIRANI | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  DIŞ TİCARET HIZLANDIRANI  nedir ?

Açık bir Ekonomi de Dış Ticaret in iktisadi faaliyete etkisini göstermektedir.

Açık bir Ekonomi de milli gelir denklemi

şeklinde yazılabilir.

Bu denklemlerde,

Y, milli gelirdir.

C, istihlaktir.

Cd , içindeki ithalat unsurlarından arınmış istihlaktir.

I , Yatırım dır.

Id , içindeki ithalat unsurlarından arınmış Yatırım dır.

X , ihracattır.

Xd , içindeki ithalat unsurlarından arınmış ihracattır.

M , ithalattır.

Kapalı bir Ekonomi de yoğaltım harcamalarında bir dönemden ötekine meydana gelen değişmeler, Yatırım ları uyarır. Açık bir Ekonomi de ihracat ve ithalattaki değişmeler de bu etkilere eklenir. Açık bir Ekonomi nin uyarılmış Yatırım ları üzerinde; istihlak ve ihracattaki gelişmeler gelirleri artırıcı yönde, ithalattaki değişmeler ters yönde etki yaratır.

ithalat unsurlarının rolünü dikkate almaksızın cari dönem uyarılmış Yatırım larını şöyle yazmak mümkündür.

Burada.

Mc , istihlak malları ithalatını.

t , cari dönemi,

t-1 , bir önceki dönemi,

a , istihlak hızlandıran katsayısını,-

x , ihracat hızlandıran katsayısını,

h , ithalat hızlandıran katsayısını,

göstermektedir.

İthalatı fonksiyonel bir ilişki ile milli gelire bağlamak mümkündür. Fakat aynı husus ihracat için bahis konusu değildir. Bu sebepten şimdilik, ihracat otonom bir kalem farz edilerek gelirler üzerindeki etkisi, otonom Yatırım harcamasının etkisine paralel bir nitelikte kabul edilebilir. Bu takdirde bütün otonom harcamalar A ile gösterilerek milli gelir denklemi

Yt = At+Ct + Iut

olarak yazılabilir.

ihracatı otonom bir kalem farz ettiğimizden. uyarılmış Yatırım ların gecikmeli fonksiyonunu

Tüketimin gecikmeli fonksiyonunu

ithalatın gecikmeli fonksiyonunu

şeklinde yazabiliriz.

Bu denklemlerde c marjinal ithal eğilimi, mc marjinal tüketim malları ithal meylidir.

Bu formüllerden faydalanarak milli gelir denkle­mini şu hale getirebiliriz:

(E. Alkin)

Almancası : Aussenhandelsakzelerator, (-besch- leuniger).

Fransızcası : accélérateur du commerce extérieur.

İngilizcesi : external trade accelerator.

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz