Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
RİCARDO'NUN DIŞ TİCARET TEORİSİ | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  RİCARDO'NUN DIŞ TİCARET TEORİSİ  nedir ?

Iş bölümü ve ihtisaslaşmanın milletlere kazandıracağı avantajları tahlil etmektedir.

Ticaretin kısıtlanmadığı ve gümrüksüz cereyan ettiği iki ülkeyi gözlerimizin önünde canlandıralım.

Bu iki ülke, İngiltere ve Port ekiz olsun.

Her iki ülkenin de yalnız iki çeşit mal ürettiklerini farzedelim. Bu mal türleri, sanayi mamullerine sembol olarak kumaş ve tarım ürünlerine sembol olarak şarap olsun.

M miktarı kumaşın dokunması İngiltere de 100 iş günü ve Portekiz’de 90 iş günü tutsun.

N miktarı şarabın üretimi İngiltere de 120 iş günü ve Portekiz’de 80 iş günü alsın..

Bu duruma gere;

Portekiz'in her iki imalât konusunda da, görünür üstünlüğü vardır. Gerek şarabı ve gerek kumaşı eşit kalitede İngiltere’den ucuza mal etmektedir.

Ricardo'ya göre, daha ucuza imal etmesine rağmen, Portekiz’in kumaşı İngiltere’den alıp oraya şarap satması menfaati icabıdır. Çünkü;

Şarap üretiminde Portekiz’in maliyet avantajı 40 iş günü ve kumaş istihsalinde yalnız 10 iş günüdür. Kumaşı İngiltere’den almakla uğrayacağı 10 iş günü kayıba karşılık şarap ihracatından çok daha fazla kazanması mümkündür. Portekiz’in menfaati, kapitalini ve emek gücünü şarapçılığa kaydırmaktır.

İngiltere de, yüksek maliyetli şarap üretiminden vazgeçerek faktör tahsislerini kumaş imalâtında yoğunlaştırmakla daha kârlı duruma geçecektir.

Ricardo'nun teorisinden çıkan sonuç şöyle özetlenebilir:

“Aynı çeşit malların iki ayrı memleketteki maliyet masrafları farklı ise, bu ülkelerden herbirinin menfaati kendi bünyesi içinde daha ucuza üretmek fırsatına sahip bulunduğu mal türü üzerinde ihtisaslaşmaktır.

Alfred Marshall, model üzerinde Ricardo'nun teorisini tahlil etmiştir.

127 sayılı şekilde, bu model belirtilmektedir.

 
   

 

ŞEKİL: 127 Ricardo'nun Teorisi hakkında Alfred Marshall'ın çizdiği model.

Aralarında mübadele cereyan eden ülkeler A ve B olsun. Mübadele edilen mallan da X ve Y olarak ifade edelim.

Y malı üretimini dik eksende ve X malı üretimini yatay eksende gösterelim.

A ülkesi, G iş günü harcayarak 600 Y malı veya 1100 X malı üretebilmektedir.

B ülkesi, G iş günü harcayarak yalnız 500 adet Y malı veya yalnız 600 adet X malı üretebilecek durumdadır.

A ülkesinin prodüktivitesi, her iki mal türünde de çok üstündür.

Mübadele fiyatının 2 Y karşılığında 3 X olduğunu farzedelim.

B ülkesinde Y malı tüketiminin yılda 300 tane olduğunu kabul edelim. Eğer bu ülke bütün ihtiyacını kendi iç üretimile karşılayacak olursa, gayrı safi millî hasılası 300 Y + 240 X den ibaret kalacaktır.

Eğer bütün imalâtını Y üzerinde toplar ve bu madde üretimini 500 e çıkartırsa.. 300 tane iç piyas3 tüketimine karşılık 200 tane ihraç ederek 300 tane X alırsa.. 60 tane X tutarında bir gayrı safi millî hasılâ farkı elde edecektir.

A ülkesinde X malı tüketiminin 800 tane olduğunu farzedelim. Bu ülke bütün ihtiyaçlarını iç istihsalle karşıladığı takdirde, gayrı safi millî hasılası 800 tane X ile 163 tane Y den ibaret kalacaktır. Ancak üretimini yalnız X üzerinde toplarsa, bu takdirde iç ihtiyacını karşıladıktan sonra 300 tane ihraç ederek bunun gelirile 200 tana Y alabilecektir. Yaklaşık olarak 37 tane Y kadar gayrı safi millî hasılâsı yükselecektir.

Almancası : Theorie der kornparativen Kösten.

Fransızcası : théorie des coûts comparés.

İngilizcesi : prir,ciple ol comparatif cost.

(Bk; Ricardo, Klâsik Dış Ticaret Teorisi, Mukayeseli Masraflar Teorisi, Rant, Mili 'in Dış Ticaret Teorisi).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz