Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
TALEP ENFLÂSYONU | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  TALEP ENFLÂSYONU  nedir ?

Harcamalar ve ihracat toplamının, üretim ve ithalât tutarını aşması halinde meydana gelir.

Talep enflâsyonu şekil yardımıyla açıklanabilir:

 

ŞEKİL: 137 — Talep Enflasyonu

Şekilde; Y tam çalışma şartlarında Ekonomi nin reel istihsalini göstermektedir. M, ithalâttır. (Y+M), talebi karşılamağa kullanabilecek reel kıymetler toplamıdır.

(C+l+G+X) eğrisi, toplam fiilî talebi temsil etmektedir. C, tüketimdir. l, Yatırım lardır. G, devlet carî harcamalarıdır. X, ihracat dolayısıyla, memleket stoklarında meydana gelen reel kıymet eksilişidir.

OS. 45 derecelik bir doğrudur. Üretim ve ithalât toplamı ile harcamalar ve ihracat tutarlarının birbirlerine eşit olabileceği denge tutarları bu doğru üzerindedir.

Şekilde, (Y+M) çizgisi, 45 derecelik doğruyu A noktasında kesmektedir. (C+l+G+X) eğrisi, bu noktanın üstünden geçmektedir. (Y+M) çizgisini F noktasına, yahut (C+l+G+X) eğrisini A noktasına kaydırarak OS üzerinde birleşmeleri temin edilmeksizin piyasa dengesinin sağlanması imkânsızdır.

Y, tam çalışma şartlarında Ekonomi nin reel üretimi olduğuna göre ve ithalât artırılmadığı takdirde, mal arzı ve mal talebi arasında AB kadar bir boşluk kalmaktadır.

AB, enflâsyonist talep fazlasıdır.

Enflâsyonist talep fazlası olduğu vakit, şu durumla karşılaşılmaktadır:

Y+M<C+I+G+X

A ve B arasındaki mesafe ne kadar açılırsa, enflâsyonist baskıda rol oynayan miktarlar o derece büyük olmaktadır.

Talep enflâsyonları, çok defa moneter sebeplerden ileri gelmektedir.

Para stokunu M, para arzındaki artışı ΔM, reel millî geliri Y, reel millî gelir artışını ΔV ile ifade edersek, Miktar Teorisi bakımından monete karakterli talep enflâsyonunun modeli şu formüle bağlanabilir:

Para arzında genişleme olmamışsa yahut para arzının genişlemesi fiyat yükselişleri derecesinde değilse, faiz haddi artmaktadır. Faiz haddinin artması, tedavül hızının çoğalmasından doğan bir neticedir.

Almancası : Nachfrageinflation.

Fransızcası : inflation par exces de la demande.

İngilizcesi : demand inflation.

(Bk; enflâsyon. Dinamik Enflâsyon Modeli, Miktar Teorisi, maliyet enflâsyonu).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz