Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
LORENZ EĞRİLERİ | yahut GİNİ EĞRİLERİ nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  LORENZ EĞRİLERİ   yahut GİNİ EĞRİLERİ nedir ?

Gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlikleri belirten bir diyagramdır.

100 No. lu şekil, gelir dağılımına ait nazarî bir Lorenz eğrisidir.

Dik eksende millî gelir yüzdeleri ve yatay eksende nüfus yüzdeleri gösterilmiştir.

OS. 45 derecelik bir doğrudur. Bu doğru üzerindeki her nokta, eksenlere eşit uzaklıktadır. Bu çizgi, gelir dağılımının eşit olacağı yani bütün fertlerin aynı kazanca sahip olabilecekleri ütopik bir durumu göstermektedir. Böyle ütopik bir duruma henüz sosyalist ve komünist rejimlerde dahi erişilmiş değildir.

ŞEKİL: 100 — Bir Lorenz Eğrisi

L yahut Lorenz Eğrisi, gelir dağılımının OS den inhiraf yahut ayrılma durumunu belirtmektedir.

Misal olarak, A noktasını dikkate alalım. Bu noktanın belirttiğine göre, nüfusun % 80 ine ait kazanç, millî gelirin % 48 ini teşkil etmektedir. Geri kalan % 20 nin kazancı ise, millî gelirin % 52 sidir.

Gelirlerdeki eşitsizlikler arttıkça. Lorenz Eğrisi aşağı doğru bir torba gibi sarkmakta ve OS ile L arasındaki boşluk büyümektedir.

Sosyal adalete doğru gelişme kaydedildikçe. L ile OS arasındaki boşluk daralmaktadır. Lorenz Eğrisinin ortası sarkıklığından kaybederek L' durumuna geçmektedir.

Müterakki dolaysız vergilerinin gelir dağılımındaki eşitsizlikleri düzeltici etkisi vardır. L ile L' arasındaki çizgili bölge, vergi sisteminin iktisad ahenksizlikleri düzeltici rolüne bir teorik örnek olarak gösterilebilir.

Enflâsyonlar, Lorenz Eğrisini biraz daha aşağı sarkıtmaktadır.

Hızlı kalkınma devrelerinde ve sanayileşen Ekonomi lerde, L eğrisinin biraz daha sarktığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Kalkınmanın bu yöndeki etkisi, aktif nüfusun genişleyen faaliyet hacminden fazla pay almasile ilgili bulunmaktadır.

Mali adalet ve sosyal adalet ilkelerine dayanan bir iktisat siyasetile, birçok ülkelerde ilk Dünya Savaşındanberi gelir eşitsizlikleri geniş ölçüde düzeltilmiştir. Ancak servet dağılımında, iktisat siyasetile sağlan&bilen ayarlamaların tedricî ve sınırlı netice verdikleri görülmüştür.

Almancası : Lorenzkurven.

Fransızcası : courbes de Lorentz, courbes de Lorenz.

İngilizcesi : Lorenz curves.

(Bk; gelir dağılımı, vergi adaleti, sosyal adalet, millî gelir, toplanma oranı).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz