Reklam Alanı  

  Google Reklamları  
ÇİFT VERGİLEME | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  ÇİFT VERGİLEME  nedir ?

Bir vergi mevzuu üzerinden birden fazla vergi almayı ifade eder. Vergilemede genel prensip, bir mevzudan aynı mahiyette tek bir vergi alınmasıdır. Çift vergileme, ya bu prensibin istisnasını, yahut bu prensibe aykırı bir faaliyet teşkil etmektedir. Çift vergileme aynı vergi otoritesi tarafından tatbik edilebileceği gibi, değişik vergi otoritelerinin tasarrufları neticesinde de ortaya çıkabilir. öte yandan, çift vergilemeye sebebiyet veren değişik vergi otoriteleri siyasi bakımdan birbirine bağlı veya birbirinden müstakil olabilirler. Böylece çift vergileme mesela, aynı devletin bir mevzua birden fazla yükümlülük yüklemesinden; devlet ile mahalli idare vergilerinin aynı konulara tatbik edilmesinden; nihayet birden fazla devletin aynı mevzuu vergileme alanları içine almalarından ortaya çıkabilmektedir. Aynı devletin siyasi sınırları içinde olduğu müddetçe çift vergileme isteyerek tatbik ediliyor demektir. Birden fazla devletin vergileme yetkisini kabil olduğu kadar genişletme temayülünü aksettirmektedir. Milletlerarası çift vergilemenin kaldırılması için, bir devlete ödenen verginin diğer devlete ödenenden mahsup edilmesinin kabulü gerekir. Dünyada, bunu sağlayan anlaşmaların gittikçe arttığı görülmektedir. Türkiye’de son yıllarda bu tip anlaşmalar yapmaya başlamış ve ilk anlaşmayı B. Almanya ile imzalamıştır.

Çift vergileme meselesi, vergi teorisinde gelir vergisine karşı eskiden beri yönetilmiş bir tenkit dolayısıyla özel bir anlam taşımaktadır. Gerçekten, başta J. S. Mili olmak üzere bazı iktisatçılar, bir taraftan bütün geliri, diğer taraftan bu gelirden yapılan Yatırım dan sağlanan kazancı da teklif ettiği için gelir vergisinin tasarrufu iki defa (mükerrer) vergilendirdiğini iddia etmektedirler. Bunlara göre, gelirin tüketime giden kısmı bir kere vergilendirildiği halde, gelirin tasarruf edilen kısmı önce vücuda gelirken, ondan sonra da verim sağlarken olmak üzere iki defa vergilendirilmektedir. Bu düşüncenin çağımızdaki en güçlü temsilcisi olan N. Kaldor'un “Expenditure Tax” tezi esas itibariyle bu iddiaya dayanmakta ve tasarrufu vergi dışında tutmak kalkınmayı hızlandırma gayesine yönelmiş bulunmaktadır.

Almancası : Doppelbesteuerung.

Fransızcası : double - imposition.

İngilizcesi : double taxation.

(Bk; harcama vergisi, vergileme yetkisi).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz