www.iktisatsozlugu.com 24.8.2019 17:52:03
 
REZERV 
 

Lügat anlamında ihtiyat demektir.

Bu terim, firmaların yedek akçelerini ve ayrıca merkez bankalarının dış ödemelerde yararlanabilecekleri likiditeyi ve likiditeye çevrilebilecek imkânlarını ifade eder.

Merkez bankalarının rezervlerini teşkil eden değerler, şunlardır:

a)  Altın an kes i.

b) Likit döviz portföyü.

c)  Yabancı devletlerden bedeli dövizle tahsil edilebilecek olan hazine bonoları,

ç)  Roosa bonoları ve Amerika Birleşik Devletlerinin gerektiğinde likiditeye çevrilebilecek diğer senetleri ile kredi tahsisleri,

d) Henüz kullanılmamış dış krediler,

e) Swap Örgütü nün sağladığı ödeme imkânları. '

f)  Özel çekiş hakları.

g) Milletlerarası Para Fonuna yatırılmış kotanın dörtte biri ile sınırlı derhal kullanılabilir altın tranşı.

ğ) Milletlerarası Para Fonunun Stand By kredileri,

j) Merkez Bankası aktifindeki dünya borsalarında satılabilir kıymetli senetler.

Almancası : Reserven.

Fransızcası : reserve.

İngilizcesi : reserve.

(Bk; yedek akçe. milletlerarası likidite, milletlerarası ödemeler, altın ankesi).