Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
SAY'in DEĞER TEORİSİ | nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  SAY'in DEĞER TEORİSİ  nedir ?

Adam Smith ve Ricardo'nun aynı konuya ilişkin görüşlerinden ayrıdır.

Jean-Baptiste Say, teorisine hareket noktası olarak Galiani'nin fikirlerini almıştır.

Galiani, yazılarında Fizyokratları ve Adam Smith'i tenkit etmiş bir iktisatçıdır.

Ferdinando Galiani, emeğin ve maliyetin değer ölçüsü olamıyacağını ileri sürmüştür. Değeri faydanın nedrete oranı olarak tanımlamıştı. Hava veya suyun faydalarına rağmen değersizliklerini nadir olmamalarına.. Japonya kıyılarında bir tor ba kumun nadirliğine rağmen faydasızlığı dolayısile kıymet taşımayacağına işaret etmişti. Fayda derecesinin ihtiyacı tatmin kabiliyetile ölçülmesi gerektiğini savunmuştu, ihtiyaç kavramından bağımsız bir kıymet kavramı olamayacağına inanmıştı.

Condillac da aynı yönde tahlillerini yürütmüş ve değeri «fayda üretme» niteliğine bağlamıştı.

Jean-Baptiste Say, «fayda üretici fonksiyon» tahlillerini Galiani'nin ve Condillac'm bıraktıkları yerden daha ilerilere götürmüştür. Fayda üretici fonksiyonun yalnız fizik hasılayı kapsamadığını göstermiştir. Maddî hasıla bırakan tarım faaliyeti yanında görünmeyen hasıla yaratıcı faaliyet de bulunduğunu dikkate almak zorunluğunu belirtmiştir. Yöneticilerin ve teknik elemanların maddî hasıla olarak yakalandırılamayacak fikirleri ve kararları sonunda istihsal kıymetinin yükselebileceğini ve bu kıymet yükselişinin yalnız işçi emeğine bağlanamayacağını ileri sürmüştür. Bu tahlilleri, onu müteşebbis yahut entrepreneur rolü üzerinde de ayrıca durmağa sevketmiştir.

Almancası : Saysche Wertlehre.

Fransızcası : théorie de la valeur de Jean - Baptiste Say.

İngilizcesi : Say's theory of value.

(Bk; Jean-Baptiste Say, Ferdinandino Galiani, Condillac, Değer Teorileri).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz