Reklam Alan?  

  Google Reklamlar?  
TUTUNDURMA FİYATI | YENİ MAL FİYATI nedir | Ekonomi Terimleri | www.iktisatsozlugu.com
 

 
left Önceki Terim

 

Sonraki Terim right
 
  TUTUNDURMA FİYATI   YENİ MAL FİYATI nedir ?

Pazarlama tekniği ile ilgili konulardandır.

Farz edelim ki, kısıtlanmış diş ticaret rejimine bağlı bir ülkede ilk defa düdüklü tencere, buzdolabı, elektrik ütüsü yahut gaz sobası imaline başlanmıştır.

Böyle bir malı piyasaya çıkartan firma, iki alternatiften birini seçecektir:

i)Birinci alternatif, henüz rakip siz olan mala dolgun bir kâr marjı uygulamaktır. Dolgun kâr marjlı satış bedeli, böyle bir malın ilk kademe fiyatıdır.

Yüksek fiyat uygulamak, yeni malın müteşebbisine bazı menfaatler sağlayacaktır.

a) Yeni malın fiyat elastikliği, nisbeten zayıftır. Elektrik battaniyesi gibi yahut düdüklü tencere gibi o memlekette ilk defa satışa çıkartılacak bir malı, derhal büyük kütlenin benimseyeceği muhakkak değildir. Başlangıçta sürüm muhtemelen az olacaktır. Fakat malın az sayıdaki alıcıları, iyi fiyat ödemekten çekinmeyecek kişiler arasından çıkacaktır. Yüksek fiyatla satış, müteşebbise daha fazla kazanmak fırsatını sağlayabilecektir.

b) Malın fabrika maliyetine dolgun kâr marjı ilâvesile satılması, gerekli reklâm fonunun ayrılmasını kolaylaştıracaktır.

c) Yeni mal «hediyesinin» başlangıçta pahalı olması, ileride kademelendirilmiş fiyatlar uygulamak imkânını açık bırakmaktadır, ilk fiyat, tüketici sınıfının kaymağına hitap etmektedir. Bu kategorinin talebi tatmin edilince, daha mütevazı gelir kademelerindekilere uygun tipler ve modeller çıkarılabilecektir.

ç) Yeni bir malı geniş tüketici tabakasına kabul ettirebilmek, çok defa bir zaman meselesidir. Geniş tüketici kütlesi bir yeni malı kullananların kanaatini öğrenmeden ve tanımadan rağbet göstermeğe tereddüt etmektedir. Sürümün fazla genişlemesi imkânsız görünen başlangıç safhasında, ilk kademe fiyatı, müteşebbisin menfaatine daha uygun düşmektedir.

d) Bir malın başlangıçta yalnız varlıklı tabakaya hitap etmesi ve o tabakanın takdirini toplaması, ileride kademelendirilmiş fiyatlar uygulanırken geniş sürüm yapmağa müsait bir psikolojik ortam hazırlamağa faydalı olmaktadır.

e) Başlangıçta uygulanan ilk kademe fiyatı, müteşebbis firmaya monopolcü rantı kazandırmaktadır.

ii) ikinci alternatif, yeni mala girme fiyatı uygulanmasıdır. Girme fiyatı, daha başlangıçta müstehlik kütlesi çoğunluğuna munis gelecek satış bedelidir.

ilk kademe fiyatının karşıtı, girme fiyatıdır.

Yüksek ilk kademe fiyatı yerine girme fiyatı uygulamak, aşağıdaki durumlarda firma hesabına faydalı olmaktadır:

3) Kısa dönemde ve özellikle malın piyasaya çıkarılma anında karşılaşılacak talep elsâtikliği istisnaen yüksek ise..

b) Firma bünyesi, azalan maliyetlerin etkisinde bulunuyorsa.. Diğer bir deyimle, üretim artışı maliyetlerde öne mli ölçüde ucuzluk sağlaya biliyorsa..

c) Yeni çıkartılan mala geniş müstehlik kütlesini alıştırmak için uzunca bir deneme ve reklâm süresine ihtiyaç yoksa..

iv) Kısa zamanda yeni rakipler türemek veya çapraz elastiklik etkisile karşılaşmak ihtimalleri varsa..

İngilizcesi : promotional price.

(Bk; girme fi yatı, kaymak fiyat, kademelendirilmiş monopol fiyatları).

 

    - Yorumlar

  İsim :
  Mail :
  Yorum :
  ( 13 + 4 = ) Güvenlik Gereği Lütfen Toplamı Yazınız
     
       
  Bunlara Baktınız mı ?

Her Hakkı Saklıdır. Copright 2013 - 2015 - Bu Sitede Yer Alan Hiç Bir İçerik Kopyalanamaz ve İzinsiz Yayınlanamaz