Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AB ADALET DİVANI   NEDİR?


Avrupa Birliği'nin hukuk sorunlarıyla ilgili olarak Roma Anlaşması'nda yer alan hükümlerin yorumlanması, uygulanması ve bunlardan doğabilecek sorunların hukuka uygun bir biçimde çözümlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir organdır. Divanın üyeleri, üye ülkelerin atadıkları yüksek dereceli yargıçlardan oluşur.