Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AB BANKALAR KONSEYİ NEDİR?


Avrupa Birliği'nin AB Bankalar Konseyi (veya kurulu) Roma Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve üye ülkelerin iktisat politikalarının uyumlaştırılmasında katkıda bulunmakla görevli bir karar organıdır.Üyelerin çıkarlarının çatıştığı durumlarda nihai karar almak yetkisine sahiptir.Topluluk üyesi ülkelerce seçilen birer bakan, Konsey'in üyelerini oluştururlar.