Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ABONMAN KREDİSİ NEDİR?


Resmi olmayan bir ifade olup özellikle tarımsal kredi alanında kullanılmaktadır. Pek çok örgütlenmiş tarımsal kredi piyasası kurumlarından küçük çiftçilerin her yıl belli zamanlarda topluca gelip küçük miktarda aldıkları çevirme (işletme) kredisine verilen addır.Bu kredi, üretim amacıyla kullanılmayan ve dolayısıyla artan gelirlerle ödenme olanağı bulunmayan borçların her yıl otomatik olarak yenilenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu terim kredileme için kullanıldığından daha çok tarımsal kredi politikasının eleştirisinde geçmektedir.