Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ABSANTEİZM HADDİ NEDİR?


Bir firmada, bir iş kolunda veya belirli bir bölgede hastalık veya izin gibi geçerli bir neden yahut işsizlik ve grev gibi zorlama bir durum olmadığı halde, işe gelmeksizin geçirilmiş sürenin normal çalışma günlerine oranıdır.

Almancası : Rate des Absentismus.
Fransızcası : taux d'absenteisme.
İngilizcesi : rate ot absenteeism
(Bk; Absenteizm)