Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIĞA İMZA NEDİR?


Bir senet veya belge metninin tamamen veya bir bölümüne yazılmasından önce ilgililere imzalatılmasıdır. Mali çizelgesi, vadesi veya ödeme koşulları sonra yazılmak üzere açık bırakılarak sözleşme imzalanmasına, iş hayatında rastlanabilir. Yahut sözlü anlaşma yapıldıktan sonra, taraflardan biri boş kağıdı imzalayıp diğer tarafa verebilir. Açığa imza; karşı tarafa mutlak güven beslendiği veya zorunlu sebeplerle başka türlü harekete imkan bulunmadığı durumlarda bahis konusu olabilir İlkel psikolojili kişilerin gösteriş arzusu veya sorumsuz zihniyet etkisi altında açığa imza verdikleri uygulamada görülmüştür.
Almancası : Blankounterschrift.
Fransızcası : Signature en blanc.
İngilizcesi : Blank signature.