Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIK ANAHTARLI FACTORİNG İŞLEMİ   NEDİR?


Factoring müşterisinin borçluya. Bu borçlu nezdindeki alacağının factor’a devredildiğini (temlik edildiğini) ve ödemenin factor’a yapılması gerektiğini açıkça belirttiği factoring türüne verilen addır.