Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIK ARTIRMA NEDİR?


Alıcılar arasında rekabeti tahrik etmeyi hedef alan bir satış usulüdür. Tek satıcıyı bazen birkaç ve bazen de birçok alıcı ile karşı karşıya getiren açık artırmadan elde edilecek fiyat genellikle duruma, satış organizasyonuna ve alıcıların durumlarına göre önemli ölçüde değişebilir. Yüksek dalgalanma ve refah dönemlerinde alıcılar genellikle istekli davranırlar ve iyi bir fiyat elde edilmesi kolay olur. Durgunluk zamanlarında ise, satılacak mala alıcıların ilgisini çekebilmek nisbeten güçtür. Profesyonel firmaların ve ajanların aracılığıyla tertiplenen açık artırmalarda, sanat eserlerini ve değerli eşyayı çok defa yüksek fiyatlara satmak mümkün olmaktadır. Bir sanat galerisi tanınmış bir ressamın imzasını taşıyan tabloyu satmak işini üzerine alırsa.. Yahut nadide mobilya ve bibloların açık artırması bu işlerle uğraşan bir firmaya bırakılırsa.. Satış önceden duyurularak geniş bir ilgi toplanabilmektedir. Gerekirse, gerçek alıcı olmadıkları halde araya girerek fiyatı yükseltecek elemanlar kullanılmaktadır. Alıcıların havaya kapılarak ve prestij gösterisi yapmak arzusu duyarak fiyatı yükseltmeleri sağlanmaktadır. Sanat eserleri ve değerli eşya, resmi veya yarı resmi bu işlerle görevlendirilmiş satıcılar aracılığıyla açık artırmaya çıkartılırsa, sonuç çok defa aynı derecede başarılı olmamaktadır. Satış organizasyonunu yürüten özel firma ile kamu görevlisi arasındaki zihniyet ve metod ayrılıkları, ister istemez fiyat üzerinde iz bırakmaktadır. Ring adı verilen birbirile anlaşmış profesyonel alıcıların malı ucuza kapatmalarına böyle durumlarda daha sık rastlanmaktadır. Mahkeme kararıyla yapılan satışlarda açık artırmanın ilanla duyurulabilmesine, malın niteliğine ve alıcıların kimliklerine göre hayli değişik fiyatlarla karşılaşılmaktadır. Alıcıların o mala duydukları ihtiyaç ve benzerini başka yerden temin edebilmek güçlüğü, satıcı taraf lehine netice verebilmektedir. Tavlamak veya kapatmak üzere yapılan müdahaleler de sonucu etkileyebilmektedir. Resmi kuruluşların ve özel firmaların elden çıkarmak istedikleri eski otomobil, makine, hurda eşya ve benzeri mallarda, alıcı rekabeti genellikle zayıftır. Bu tür açık artırmaların satıcısı bir memur ve alıcısı bir ring ise, profesyonel alıcılar malı kapatmak fırsatını kolaylıkla elde edebilmekdirler.
Almancası : Auktion.
Fransızcası : Anchüres publigues, adjudication publigue.
İngilizcesi : Auction, open bidding, open adjudication. (Bk; Artırma, Açık Eksiltme).