Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIK KABUL NEDİR?


Ticaret Kanunu uyarınca uygulanan bir usuldür. Muhatap, bu usule göre, tamamiyle doldurulmamış bir ödeme emri alabilir. Böyle bir ödeme emri aradaki anlaşmaya aykırı bir biçimde doldurulursa, ancak kötü bir niyetle kazanç elde etmiş veya kazanma sırasında ağır bir kusur işlemiş bulunduğu takdirde alacaklıya karşı bir iddia ileri sürülebilir.
Almancası : Blanko - Akzept.
Fransızcası : Acceptation en blanc.
İngilizcesi : Blank acceptance. (Bk ; Açığa imza, Açık keşide).