Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AÇIKLANAN DEĞİŞME NEDİR?


Toplam değişmenin bağımsız değişken veya değişkenler tarafından açıklanan kısmıdır. SSE (Sum square of explained) veya SSR (Sum square of regession) olarak ifade edilir

İngilizcesi; Explained Variation