Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AFRİKA İKTİSAT KOMİSYONU NEDİR?


Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve Afrika'nın bölgesel ekonomik sorunlarıyla ilgili bir komisyon olup, 1958'de kurulmuştur. Onbeş üyesi, sekiz de ortak üyesi vardır. Komisyon, ticaret, doğal kaynaklar ve sanayileşme ile fiziksel planlama alanlarında faaliyet gösteren alt komiteler biçiminde örgütlenmiştir. Ayrıca, toplumsal kalkınma konusunda uzmanlar komitesine, kamu yönetimi konusunda uzmanlar komitesine, kamu yönetimi konusunda da çalışma grubuna sahiptir.
ingilizcesi; Economic Comission for Africa