Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AHDİ HESAP NEDİR?


Ticaret ve ödeme anlaşmalarının uygulanması sırasında tutulacak alacak ve borç hesabı.