Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AHZU KABZA NEDİR?


Ahzu kabza; Avukatlara verilen yetkiden doğacak parayı kullanabilme yetkisi olarak tanımlanmaktadırahzu kabza

Ahzu kabza genellikle vekaletnamelerde bulunmaktadır.

Örneğin bir avukata verilen vekaletname'de Ahzu kabza bulunmaması halinde avukatın icra müdürlükleri ve mahkeme kalemlerinde dosyadaki parayı çekememesine neden olmaktadır.