Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AİLE ORTAKLIĞI NEDİR?


Kuruluşu ve işleyişi, Medeni Kanun hükümlerine göre cereyan eder.

Aile şirketi mirastaki hisselerin bırakılmasıyla veya ayrıca mal koymak suretiyle kurulabilir. Bu tür ortaklıkların amacı, mirasın bölünmesinden doğabilecek sakıncaları önlemektir.

Mal ortaklığı, bütün katılanların veya temsilcilerinin imzalayacakları resmi bir senetle oluşturulur. Ortaklık süresi belirli veya belirsiz olabilir. Müddet sözleşmede belirtilmemişse, ortaklardan herbiri altı ay önce ihbar etmek şartıyla ilişkisini kesebilir.

Ortaklık halindeki mülkiyetin ortakları olmak itibariyle, ortak şirket mallarına ancak hep birlikte tasarruf edebilirler.

Ortaklar, içlerinden birini müdür seçebilirler. Aralarında yapacakları bir anlaşma ile şirketin işletilmesini net gelirden yıllık belirli bir pay veya miktar karşılığında içlerinden birine bırakabilirler veya malların idaresini hep beraber yürütebilirler.

Ortaklık süreli olarak kurulmuşsa bu müddetin dolması halinde, ortaklardan birinin iflas etmesi veya hissesinin haczedilmesi üzerine yahut bütün ortakların rızası alınmak suretiyle aile şirketi son bulur.

Almancası : Familiengesellschaft.
Fransızcası : Société de famille.
İngilizcesi : Family joint property, family partnership.
(Bk; Ortaklıklar).