Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKÇE NEDİR?


İlk Osmanlı parasıdır. Akçeler, gümüşten kesilmiştir.

Akçe, Orhan Gazi adına kesilmiştir. Bursa'nın zaptı ve devlet teşkilatının kurulması dolayısıyla kesilen akçelerin değerine askerin ödeneği esas tutulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin para rejimini kuran, Alaettin Paşa'dır.

Osmanlı Devleti’nde, imparatorluk çağına kadar gümüş sikke standardı uygulanmıştır. Devletin resmi parası olan gümüşün yanında Selçuk, Bizans, Ceneviz ve Venedik altınları da uygulanmıştır. Osmanlılar, ilk altın paraları Fatih zamanında uygulamaya koymuşlardır.

(Bk: Gümüş para rejimleri).