Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKREDİTİF LEHDARI NEDİR?


Lehine akreditif açılan, ihraç ettiği malın bedelini akreditif şartlarına uygun olarak ibraz ettiği vesaik karşılığında aracı bankadan tahsil veya düzenlediği poliçenin kabulünü aracı banka kanalı ile temin eden taraf.