Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKSİYON NEDİR?


18. Yüzyılda piyasa diline yerleşmiştir.

18. Yüzyılda, bir firmanın ortaklarına olan borcu «poliçe» yahut «senet» kelimesiyle ifade ediliyordu. Bu anlamdaki bir «poliçe» yahut «senet», ortağın firma patrimuvanındaki (kamu hizmetinin yürütülmesinde doğrudan doğruya bir rol oynamayan,halkın yararlanılmasına tahsis edilmemiş devlete ait menkul ve gayrimenkullerin satışı,kiralanması vb yollarla sağlanan gelirler) alacağını gösteriyordu. Alacağını tahsil etmek isteyen ortağın hukuk yollarına başvurması halinde, bu harekete tactıon en justicen deniliyordu.

«Aksiyon» sözcüğü, zamanla ortağın firma patrimuvanı üzerindeki hakkını belirten bir terim niteliğini kazanmış ve birçok dile girmiştir.

Türkçedeki karşılığı hisse senedi yahut pay senedi olmakla beraber, aynen kullanıldığına da rastlanmaktadır.

Almancası : Aktie.
Fransızcası : Action.
İngilizcesi : Share.
(Bk; Hisse Senedi).