Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKTİF DEVİR HIZI NEDİR?


İMKB’de iyi performans sergileyen hisselerin hangi temel endikatörlerinin etkili olduğunu inceleyen akademik çalışmalarda iki oran ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, diğeriyse Aktif Devir Hızıdır.

Aktif Devir Hızı, bir şirketin ne kadar etkin çalıştığının güzel bir ölçütüdür. Şirket ne kadar çok iş yapıyorsa yatırımcı için o kadar iyidir. Çok iş yapan şirketin kar etme potansiyeli de çoktur. Böyle bir şirketin kar marjındaki 1%’lik iyileşme, özssermaye karlılığını duruma göre 5% – 10%, belki de daha yukarı taşıyabilir. Formül olarak vermek gerekirse:

Aktif Devir Hızı = Yıllık Satışlar / Toplam Varlıklar

Bu basit formülden de anlaşılacağı üzere, şirketin ciroyu artırması veya bilançosunu küçültmesi Aktif Devir Hızı artırıcı etki yapar. Aktif Devir Hızını şirketin toplam varlıklarını yılda kaç defa döndürdüğü şeklinde yorumlayabiliriz. Bu oran sektörden sektöre değişse de, Aktif Devir Hızı 1,5 olan bir şirket makul miktarda iş yapıyor demektir. 2 ve üzerindeki değerlerin oldukça iyi olduğu söylenebilir. Aktif Devir Hızı yüksek şirketler genellikle komisyoncu diye tabir edebileceğimiz, sürümden kazanan, üretim yapmayan, sattığı ürüne pek katma değer katmayan, düşük kar marjıyla çalışan sektörlerden çıkmaktadır. Hem Aktif Devir Hızı yüksek, hem de yüksek kar marjıyla çalışan şirketler uzun vadeli yatırımcı için çok kıymetlidir.

Duruma bir de tersinden bakmakta fayda vardır. Aktif Devir Hızı düşük bir şirketin cirosu toplam varlıklarına göre düşüktür. Bu durumu sorgulamak gerekir. Şirket kocaman bilançosuyla neden az iş yapmaktadır? Az iş yapılacaksa büyük bilanço tutmanın ne manası vardır? Aktif devir hızı düşük şirketin varlıkları büyük ihtimalle atıl duruyordur, etkin şekilde değerlendirilmiyordur. Uzun vadeli yatırımcı varlıkları atıl bekleyen şirketlerden hazzetmez.