Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AKTÜER NEDİR?


Mali ve sosyal işletmelerde ve sigortacılık sahasında ihtimali hesaplar yapan ve istatistik malumat tertipleyen matematik uzmanıdır. Mali kurumlarda aktüer genellikle amortisman oranlarını hesaplar. Sigortacılıkta, aktüerin önemli vazifelerinden biri, ölüm tablolarını hazırlamaktır. Umumi anlamda, aktüerler istatistik sonuçlardan faydalanmak suretiyle sigortalıların sayısına, sigorta süresine, sigortalı şeyin cinsine ve içinde bulunduğu şartlara göre Büyük Sayılar Kanununa dayanarak, sigortalılardan tahsil edilmesi gereken prim miktarını tayin ederler. Özellikle hayat sigortalarında aktüer'in rolü önemlidir. Aktüerler tahsil edilen primin ne kadarının tasarruf primi ve ne kadarının risk primi olması gerektiğini hesaplarlar. Risk primi, sigortalının belirli süre sona ermesinden önce ölmesi halinde riski karşılayacak fiyatı elde etmeye yarar. Tasarruf primi ise, bileşik faize tabi tutularak sigorta sözleşmesinin sonunda sigortalıya ödenecek meblağı teşkil eder. Önce İngiltere'de gelişen aktüerlik mesleği, daha sonra diğer memleketlere de yayılmıştır. Türkiye'de de bir «Sigorta Aktüerleri Cemiyeti» kurulmuş bulunmaktadır.
Almancası : Versicherungsmathematiker,
Fransızcası : Actuaire.
İngilizcesi : Actuary.
(Bk; Sigorta, Hayat sigortası).