Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ALACAKLININ TEMERRÜDÜ NEDİR?


"Temerrüt" veya "direnme" borcun ödenmesinde hukukun uygun bulmadığı bir gecikme durumudur. Bu gecikmeye borçlu taraf yol açmışsa "boçlunun temerrüdü" alacaklı taraf yol açmışsa "alacaklının direnişi" denir. Direnen taraf için "mütemerrit" ya da "direngen" sıfatı kullanılır.

Böylece “mütemerrit borçlu” veya “mütemerrit alacaklı” kavramları ortaya çıkar. Borçlu, borcunu sözleşmeye uygun biçimde yerine getirmeyi önerdiği halde, alacaklının haklı bir neden olmadan bunun yerine getirmekten kaçınması durumunda alacaklı direnen olur.

Örneğin, satıcı teslim edeceği malı gününde hazırlamış ve alacaklıya teslim ederek borcunu yerine getirmek istemiş olmasına karşın, alacaklının haklı bir neden olmadan malı teslim almaktan kaçınması gibi. Yasaya göre, eğer fiil, bir malın teslimi veya bir paranın ödenmesi ise borçlu, alacaklının kabulden kaçındığı mal veya parayı hakimin belirleyeceği bir yere bırakarak (örneğin baknaya yatırmak gibi) borcundan kurtulabilir.