Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ALICI PİYASASI NEDİR?


Arzın talepten fazla olduğu bir durumdur.

Bir örnek verelim:

Fabrikalar 100 bin adet buzdolabı imal ederek satışa arzederlerse... Talep ise, 75 bin adetten ibaret kalırsa... Cari Piyasa fiyatlarıyla bütün üretimi satabilmek mümkün olmazsa... Alıcı piyasası denilen durum ortaya çıkacaktır.

Alıcı piyasasının ilk belirtisi, stokların kabarma satılır.

İmalat sanayiinde alıcı piyasası süreğenleşen eğilimi gösterince; firmalar durumlarını kurtarmak üzece çeşitli tedbirlere başvurabilirler. Yüksek kar marjından yararlananlar, fiyatları indirirler ve halk tipi ucuz kalitelere kayarlar. Mal türünü değiştirerek mesela mutfak fırını yerine gaz sobası yapmaya koyulabilirler. Yeni modeller çıkartabilirler. Rakipleriyle anlaşarak kartel kurabilirler. Veya amortisman şarjlarının azalmasıyla ucuzlayan fiyatın marjinal maliyeti karşılayacağı noktaya kadar zararına imalatı göze alabilirler.

Tarım sektöründe ve serbest rekabet koşulları altında, küçük çiftçiler çok defa fiyat düşüklüğünü üretimi arttıcarak karşılamaya çalışırlar. Alıcı piyasası durumunda üretimin artırılması, satışları büsbütün zorlaştırabilir.

Konjonktürün alçalış safhalarında, darboğazlarda, İhracat tıkanıklıklarında, yeni rakipler piyasaya çıktığında veya yanlış piyasa provizyonları sonunda alıcı piyasası durumu belirebilir.

Alıcı piyasası durumunun yalnız birkaç saat sürdüğü yahut sekiz veya on yıl gibi çok uzun bir devre boyunca müşminleştiği vakidir. Lancashire pamuklu iplik ve dokuma sanayiinde, müzmin alıcı piyasası durumu Birinci ve İkinci Cihan Savaşlarını ayıran yıllarda hemen fasılasız devam etmiş­tir.

Almancası : Käufermarkt.

Fransızcası : Marché des acheteurs.

İngilizcesi : Buyer's market.

(Bk: Satıcı piyasası).