Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ALIM PLANI NEDİR?


Bazı hallerde satınalma planı, satınalma bütçesi gibi adlarla da anılan ve bir kurumun belirli bir süre içinde satınalacağı mal cinslerini, tahmin edilen mal miktarlarını, tahmin edilen fiyatlarını ve tutarlarını gösteren bir tablodan ibarettir.

Alım planı satın alınacak malların sipariş zamanları, teslim süreleri, satın alan işletmenin an bariarına giriş ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmaya hazır olma zamanlarını da belirli olarak göstermiş bulunabilir.

Satın alma bütçesi, aynı zamanda, satın alınan mallar için ödeme şartları ve zamanları hakkında da bilgi verecek ve sonunda diğer bütçelerle (örneğin personel ve ücretler planı) birleştirilerek, işletmenin nakit bütçesinin ve işletme bütçesinin düzenlenmesinde kullanılacaktır.

Almancası : Einkkaufsplanung.
Fransızcası : Plan d'achats.
İngilizcesi : Purschasing budget.