Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ALMAN PARA REFORMU NEDİR?


1948 Haziranında yapılmıştır.

1933 de başlayan kalkınma programı ile ikinci Dünya Savaşı masrafları Almanya'ya 560 milyar Reichsmark'a mal olmuştur. Bu muazzam harcamaların bir kısmı emisyonla karşılanmıştır. Almanya parasının değerini de kaybederek savaştan çıkmıştır.

Alman para reformu yapılırken, Bank Deutscher Lander adile yeni bir emisyon kurumuna vücut verilmiştir. Yeni emisyon kurumu, Deutsche Mark denilen banknotları, eskilerinin yerine ikame etmiştir.

Para reformu ile, banknot miktarı 1948 Haziranında 2 milyar 174 milyon marka indirilmiştir.

Almancası : Währungsretorm in Westdeutschland.
Fransızcası : Réforme monétaire ailemande,
İngilizcesi : German currency reform.
(Bk; Reichsbank Reichsmark, Alman Enflasyonu, Rentenbank, Rentenmark, Almanya'nın Revalü- asyon Problemi, Deutsche Mark).