Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ALTYAPI NEDİR?


Doktrinde, askerlikte, karayolları inşaatında, demiryolculuğunda, havacılıkta ve iktisadi bünye analizlerinde kullanılmaktadır. Son yıllarda turizm altyapısı terimi de literatüre girmiştir.

i) Karl Marx maddi üretim faktörlerini toplum bünyesinin altyapısı olarak görmekteydi. Ona göre, üretim tekniğindeki ve koşullarındaki gelişmeler, medeniyetin yaratıcı kuvveti idi. Edebiyat ahlak ve din; üretim ve yaşayış şartlarının ruhi alanlardaki yankılarından başka şeyler değildi. Toplum hayatının genel görünüşü, iktisadi altyapı'ya bağlı idi. Medeni gelişmeyi şekillendiren ve ona yön veren, İktisadi altyapı idi. İktisadi altyapı, her türlü ideolojinin ve politikanın kaynağı idi.

ii) Askerlikte altyapı denilince, silahlı kuvvetlerin eğitimini yapmak, ikmal işlerini yürütmek ve yönetimini sağlamak üzere kurulmuş sabit tesisler anlaşılmaktadır. Askerlik şubeleri, talimgahlar, ordu personelini yetiştiren okullar, hastahaneler ve dinlenme kampları, ordu evleri, silah ve cephane depoları, tamir ve bakım atölyeleri, muhabere tesisleri, donanma üsleri ilh.. altyapı'dır.

iii) Havacılıkta, sivil ve askeri uçakların sefer yapabilmeleri için gerekli meydan ve yer tesisleri altyapı'dır füze rampaları da altyapı niteliğindedir.

iv) Karayolları inşaatında, güzergahı düzelterek ve tabii arızaları gidererek asfalt, parke veya bir başka madde ile kaplamağa müsait duruma getirinceye kadar yapılan hazırlıklar altyapı kapsamına girmektedir. Toprak tesviyesi, yarmalar, tüneller, köprüler, banketler ve stabilizasyon işleri altyapı'dır.

v) Demiryolu güzergahını ray döşemeğe hazır duruma getirecek veya ray döşenmiş işlemeye açık durumda tutacak çalışmalar altyapı faaliyetini teşkil etmektedir.

vi) İktisadi bünye analizlerinde ise.. Modern bir ekonomi organizasyonu vücuda getirebilmek için gerekli hizmetler, ALTYAPI kavramıyla belirtilmektedir. Ulaştırma örgütü ve araçları, enerji santralleri, eğitim kuruluşları, sağlık teşkilatı, sosyal meskenler ilh.. Iktisadi bünyenin altyapısında yer almaktadır. altyapı, doğrudan doğruya üretim örgütü niteliğinde değildir. Ancak faktörlerin prodüktivitesini ve sosyal faydalarını kesin şekilde etkilemektedir.

Almancası : Unterbau.
Fransızcası: İnfrastructure.
İngilizcesi : İnfrastructure.
(Bk; Karl Marx, Turizm altyapısı, Enfrastrüktür).