Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

A.M.E AVRUPA PARA ANLAŞMASI NEDİR?


Avrupa Ödemeler Birliğinin yerini almak üzere kurulmuştur. 5 Ağustos 1955'te imzalanmıştır. Ancak çeşitli duruma bağlı güçlükler nedeniyle uygulanması 27 Aralık 1958’e ertelenmiştir. Üyeler arasında serbestlik oranını ve değişim hacmini yüksek ve istikrarlı bir seviyede tutmak, çok taraflı değişimlere ve durumlara göre tam olarak dönüşü kolaylaştırmak; ticarî ve mali ilişkilerde ikili anlaşmalardan sakınmak gibi hususlar, Avrupa Para Anlaşmasının başlıca amaçları arasında bulunuyordu. Avrupa Para Anlaşmasına paralel olarak çok taraflı ödeme mekanizmasının işleyişini kolaylaştırmak üzere bir Avrupa Fonu meydana gelmiştir. Başlangıçta 600 milyon dolar sermayeli olan Avrupa Fonu, kısa vadeli kredilerle üyelerinin ödemeler dengesinde kendini göstermiş, geçici güçlükleri karşılamaya yaramıştır.

Almancası : Europâisches W âhrungsabkommen (EWA).
Fransızcası: Accord monâtaire europâen, (AME).
İngilizcesi ; European Monetary Agreement. (EMA).