Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ANLAŞMAYA DAYANAN MONOPOL NEDİR?


Satıcıların aralarındaki rekabete son vererek piyasa hakimiyetinin kazandıracağı menfaatleri paylaşmalarını hedef tutar.

Bu tür monopolün değişik variyantları olabilir.

Firmalar kendi tüzel kişiliklerini koruyarak satış fiyatı, üretim miktarı, sürüm bölgeleri gibi konulardan biri veya birkaçı hakkında anlaşma yapmışlarsa, bunlara genellikle kartel denir.

Anlaşmış firmalar kendi sermaye ve yönetim bağımsızlıklarını muhafaza etmiyerek tek bir organ halinde birleşebilirler. Bu tip birleşmeler sonunda tröst, konsorsiyum yahut comptoir adı verilen firmalar meydana çıkabilir.

Anlaşmaya dayanan monopoller, süreli veya süresiz olabilir.

Almancası : vertragliches Monopol.
Franstzcası: monopole contractuel.
İngilizcesi : contractual monopoly.
(Bk; monopol, kartel, monopol türleri).