Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ANTİSİPASYON FAİZİ NEDİR?


Vadenin gelmesini beklemeksizin derhal yapılan ticari ödemelere uygulanan bir ek indirimdir.

Antisipasyon faizinin oranı ve uygulanması, tarafların aralarında anlaşmalarına bağlıdır.

90 günlük vadesi olan 1000 liralık bir ticari borcun hemen ödendiğini ve tarafların %6 oranında antisipasyon faizi üzerinde anlaşmış bulunduklarını farzedelim.

Bu takdirde, borçlu birçok piyasalarda adet olan % 2 peşin ödeme tenzilatından ayrıca 20 lira tutarında bir istifade sağlayacaktır. Peşin ödeme tenzilatı indirildikten sonra kalan 980 lira üzerinden ayrıca yılda % 6 itibarile 90 gün için 14,70 liralık bir indirim daha yapılacaktır.

Borç, 965.3 liralık bir ödeme ile kapatılabilecektir.
Almancası : votausgezahlter Zins.
Fransızcası : taux d'anticipation.
İngilizcesi : anticipation rate.
(Bk: faiz)