Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ARACI NEDİR?


Üretici ile tüketici arasındaki kademelerde bağlantı kuran piyasa ajanıdır.

İlkel ve basit bir piyasa düzeninde, üretici ve tüketici kolaylıkla bir araya gelebilirler ve aracılara ihtiyaç duyulmayabilir.

Modern ekonomide ise, aracı sınıflardan vazgeçebilmeye imkan yoktur. Üretimin anonim bir kitle için yapılması ve tüketicinin doğrudan doğruya üreticiden alım yapabilmek durumunda olmaması, aracıların görevini zaruri kılmaktadır.

Almancası : Vermittlar, Makler.
Fransızcası: intermédiaire, revendeur.
İngilizcesi : middleman. Intermediary.