Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ARTEL NEDİR?


Çarlık rejiminde sanayi ve ziraat kooperatiflere verilen addır. Kelime Rusça'dır.

Çarlık rejiminde, sanayi artel'lerin sayısı azdı. Zirai artel'lere köylerin çoğunda rastlanmaktaydı.

Artel sistemi, ihtilalden sonra de devam etmiştir.

Kooperatif atelyeleri halindeki sınai artel'ler, sosyalizm çağında önemli gelişmeler kaydetmişlerdir.

Sosyalist rejiminde, kolkhoz'lar, zirai artel'leri örnek tutarak kurulmuştur.

Artellerin malları, buralarda çalışanları temsil eden grupların tasarrufu altındadır ve net gelirleri çalışanlar arasında emeklerine göre paylaşılmaktadır.

Almancası : Artel.
Fransızcası ; artel.
İngilizcesi : artel.
(Bk; kolkhoz).