Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AŞIRI İSTİHDAM NEDİR?


İşçi talebinin emek piyasasında enflasyonist baskı uyandıracak derecede genişlediği bir durumdur.

Tam çalışma sınırına yaklaşıldığı halde işçi talebi durulmazsa ve firmalar boş kadrolarını doldurmakta gittikçe artan zorluklarla karşılaşırlarsa, aşırı istihdam durumu belirir.

Aşırı istihdam, emek gücü arzının yetersiz kaldığı konjonktürlerin özelliği olan bir dengesizliktir.

Aşırı istihdam, iktisatçılar tarafından temenniye şayan görülen, bir durum değildir. Aşırı istihdam şartlariyle beraber ücretlerde enflasyonist şişkinlik başladığı, artan maliyetlerin fiyatları etkilediği, çalışma disiplininin zayıfladığı, sermaye-emek gerginliklerinin şiddetlendiği ve dış ticaret güçlüklerinin başgösterdiği gözlenmektedir.

Günümüzde, İleri sanayi ülkelerinin aşırı istihdam dengesizliklerini yabancı işçi çalıştırarak önledikleri durumlara rastlanmaktadır.

Almancası : Überbeschäftigung.
Fransızcası : suremploi.
İngilizcesi : overemployment.
(Bk; dinamik enflasyon modeli. Almanya'nın yabancı işçi talebi).