Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AŞIRI VERGİ YÜKÜ NEDİR?


Aşırı vergi yükünü bir etkinlik kaybı olarak düşünebiliriz. Etkinlik, kamu finansmanında, devletin,özel sektörün etkinlik kaybını minimum düzeyde tutarak, gelirlerini artırması yoluyla sağlanabilir(Hyman,1999: s383). Ancak iktisatçılar vergi ödemenin topluma maliyetinin bazı durumlarda devletin fiilen elde ettiği gelir artışından daha büyük olduğunu ortaya koyarlar. İşte aradaki bu fark etkinlik kaybı veya aşırı yük olarak tanımlanır.
(Bk; Vergi yükü).