Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ASKERİ YARDIM NEDİR?


Askeri yardım, ekonomik ve teknik yardım, fakirlik, savaş ve doğal afetlerin verdiği zararla­rı azaltmak amacıyla ya da az gelişmiş ülkele­rin uzun dönemli kalkınması için vatandaşların hayat standardını desteklemek amacıyla verilen bir yardımdır.

(Bk; Dış yardım).