Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AYNI (HASAN TAHSIN) NEDİR?


Türk iktisatcısıdır.

1876- 1962 yıllarında yaşamıştır.

Mülkiye Mektebinde, Medrese-t-ül Kuzzat'da, İstanbul Yüksek Ticaret Okulunda kırk beş yılı bulan uzun bir Kariyeri vardır.

Osmanlı imparatorluğunun Mali Islahat Komisyonunda çalışmıştır. Maliye Müsteşarlığı yapmıştır. Sulh Hazırlık Komisyonunda görev almıştır. Hukuk Fakültesi Reisliğinde bulunmuştur. Maliye ve bütçe, borsacılık ve iktisat hakkında eserleri vardır.