Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

AZAMİ TARİFELER NEDİR?


Çift ve muhtar tarife sistemine dahil tarife uygulamasıdır.

Çift ve muhtar tarife sisteminde, her hükümet gümrük tarifesini tespitte bağımsızdır. Ancak, genellikle iki tip tarife tespit edilir. Bunlardan biri Azami tarifeler olup, umumi ve kanuni hadleri gösterir. Genellikle kendisi ile sözleşme yapılmamış memleketlere ait mallara azami tarife uygulanır.

Azami had, bir ülkenin normal olarak, uygulayacağı haddir. Eğer mal, anlaşmalı bir memleketten geliyorsa, o zaman azami haddin altına inilir.

Azami had, bunu uygulayan ülke tarafından her an değiştirilebilir; diğer bir ifade ile her hükümet azami haddin tespitinde bağımsızdır.

Azami tarifeler ve genellikle çift ve muhit tarife sistemi On Dokuzuncu Asrın sonlarında ve Yirminci Asrın başlarında Fransa ve İspanya tarafından uygulanmıştır.

Azamt tarifeler günümüzde umumi ve anlaşma gereği tarifeler içinde uygulama alanı bulmaktadır. Bu sistemde de biri kanuni diğeri anlaşmalı olmak üzere iki tarife vardır. Kanuni tarife, anlaşmalı olmayan ülkelerle yapılan ticarete uygulanan azami tarifedir.

Almancası : Maximaltarif.
Fransızcası: tarif maximum.
İngilizcesi : maximum - rates.
(Bk; Tek ve muhtar tarifeler, çift ve muhtar tarifeler, umumi ve ahdi tarifeler).