Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BAĞ-KUR NEDİR?


Esnaf, sanatkar ve bağımsız olarak çalışan diğer meslek sahiplerinin bazı sosyal sigorta haklarından yararlanmasını sağlayan kuruluştur. 1961 Anayasası'nın 48'inci maddesine göre kurulmuştur. Bağımsız kurum kelimelerinin kısaltılmışı olan Bağ-Kur, 2 Eylül 1971 tarihindeki 1479 sayılı yasanın kabulü sonrasında, 14 Eylül 1971 tarihinde faaliyete geçmiştir. Örgüt olarak özel hukuk hükümlerine tabi olan Bağ-Kur, bir kamu tüzel kişiliğidir. Bağ-Kur'un genel müdürlük, yönetim kurulu ve genel kurul olmak üzere üç organı vardır. Kurumun sigortalılara sağladığı ilk yardım malullük aylığı bağlanmasıdır. Malullük aylığından yararlanabilmek için çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş olmak ve asgari 5 tam yıl sigorta primi ödemek gerekmektedir. Aylık son primin yüzde 70'i oranında hesaplanır. Bunun dışında Bağ-Kur yaşlılık sigortası olanağı sağlamaktadır. Bağ-Kur sigortalının ölümü halinde eş ve çocuklara; ölüm sigortası da bağlamaktadır. Ölüm sigortasından yararlanabilmek için ölüm öncesi üç tam yıl prim ödenmesi gerekmekledir.