Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN NEDİR?


İstatistikte regresyon analizlerinde göz önünde bulundurulan

Y = F(X1. X2.... Xk)

Şeklindeki fonksiyonlarda Y değişkenine bağımlı, X1, X2... Değişkenlerine bağımsız adı verilir. Burada bağımlı ve bağımsız sözcükleri ihtimali hesaptaki tanımlarına uygun bir anlamda kullanılmamakta, “bağımsız” ile etkileyen, “bağımlı” ile etkilenen değişken kastedilmektedir. Esasen birçok değişkenin hem bağımsız ve hem de bağımlı kabul edilmesi söz konusu olabilir. Mesela fiyat ve arz arasındaki bağlantı araştırılırken fiyat bağımsız sayılabileceği gibi bunun tersi de yapılabilir. Bu nedenlerle çeşitli araştırıcılar bağımsız ve bağımlı değişken yerine “izah edici” ve “izah edilen” değişken gibi başka bir tabiri tercih etmektedirler.

Almancası : abhängige, Unabhängige Variable. (Veränderliche).
Fransızcası : variable dèpendante (expliquèe).
İndèpendante (explicative).
İngilizcesi : dependent, İndependent (explanatory) variable.
(Bk; bağımsızlık, korelasyon).