Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BAĞIMSIZ TARİFE NEDİR?


Devletin, tek taraflı olarak tespit edip memlekete giren mallara, menşe farkı gözetmeksizin uyguladığı gümrük tarifesidir. Ancak, fiiliyatta bu tarife genellikle pek az tatbik yeri bulmaktadır: zira her memleket, ya ikili yahut çok taraflı anlaşmalarla gümrük vergilerinin tamamına yakın bir kısmında tavizler kabul etmektedir. Böylece, gerçekte uygulanan, bağımsız tarife değil, anlaşmalarla ortaya çıkan tarife, diğer bir deyimle akdi tarife olmaktadır.

Artık bağımsız tarife ancak anlaşma yapılmamış memleketlerin malları ile anlaşmalı memleketlerin anlaşma dışında kalmış malları için. Tatbik edilmektedir. Bu iki hal de çok istisnai olduğundan gerçekte bağımsız tarifenin tatbik alanı son derece dar bulunmaktadır.

Almancası : autonomer Tarif.

Fransızcası: tarif autonome.

İngilizcesi : autonomous tariff.

(Bk; Gümrük tarifeleri).