Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

BAĞIMSIZLIK NEDİR?


Özellikle ihtimal hesapta kullanılan bir terimdir. Etkilememek ve etkilenmemek anlamına gelir. Mesela A ve B olaylarından birinin meydana gelmesi diğerinin meydana gelmesi ihtimalini etkilemiyorsa (başka bir deyimle birlikte gerçekleşmeleri ihtimali ayrı ayrı gerçekleşmeleri ihtimallerinin çarpımına eşit ise) bu iki olaya bağımsız denir. Bunun gibi iki numuneden birinin seçimi diğerinin seçilmesi şansını değiştirmediği takdirde bu numuneler birbirinden bağımsız sayılır.

Almancası : Unabhängigkeit.
Fransızcası : indèpendance
İngilizcesi : independence.